25 marca 2019

Trwa nabór wniosków w ramach programu Badania na rynek

Do 8 maja można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld zł w ramach trzech konkursów Badania na rynek.

Tegoroczne Badania na rynek obejmują trzy konkursy: ogólny, dla miast średnich oraz Dostępność Plus. Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji na Mapie pomocy regionalnej).

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć realizacji wydatków związanych z procesem rynkowego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. W przypadku konkursu Dostępność Plus muszą to być wdrożenia rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

 Przykładowe wydatki kwalifikowane w ramach konkursów to:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów;
  • zakup nieruchomości;
  • roboty budowlane;
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
  • eksperymentalne prace rozwojowe;
  • usługi doradcze;

Więcej szczegółów:

Badania na rynek – konkurs ogólny

Badania na rynek – miasta średnie

Badania na rynek – Dostępność Plus 

Działania PARP dedykowane dostępności

Opublikowano: 25.03.2019 13:13
Poprawiono: 17.04.2019 08:48
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: