9 lipca 2020

300 mln zł dla firm na walkę z koronawirusami

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi konkurs mający na celu opracowanie rozwiązań wspomagających walkę z koronawirusami. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa - zarówno MŚP, jak i duże firmy - oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek.

Konkurs „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), był tematem kolejnej wideokonferencji dla przedsiębiorców z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, która odbyła się w środę 1 lipca br. Podczas webinarium eksperci szczegółowo wyjaśniali obszar działań objętych możliwościami dofinansowania oraz bardzo dokładnie przedstawili proces przygotowania wniosku i jego późniejszej oceny.

200 mln zł dla przedsiębiorców

Jak pokreśliła Agnieszka Lewandowska, kierownik sekcji w Dziale Wyboru Projektów NCBR, „Szybka Ścieżka” to instrument bardzo dobrze znany przedsiębiorcom. Teraz NCBR przygotowało jego szczególną odsłonę, związaną z koronawirusami. Trwający już konkurs ma 3 obszary tematyczne, w które powinny się wpisywać zgłaszane do dofinansowania projekty. Są to:

  • diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  • profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł i został podzielony na dwie części. 75 mln zł jest przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim, a 125 mln zł dla pozostałych województw.

– Województwo mazowieckie jest klasyfikowane jako region lepiej rozwinięty i dlatego dofinansowanie odbywa się na nieco innych zasadach. Jednak dla starania się o dofinansowanie znaczenie ma miejsce realizacji projektu, a nie siedziba przedsiębiorcy – wyjaśniła Agnieszka Lewandowska.

Dofinansowanie na B+R

W zgłaszanym do NCBR projekcie muszą być realizowane minimum prace rozwojowe. Może on również obejmować badania przemysłowe oraz prace przedwdrożeniowe.

– Nie każdy projekt musi zawierać badania przemysłowe – zaznaczyła Agnieszka Lewandowska. – Każdy może być natomiast uzupełniony o tzw. prace przedwdrożeniowe. To przydatne dla przedsiębiorców, dlatego że ponoszą oni także koszty związane np. z uzyskaniem certyfikatów, pozwoleń czy złożeniem zgłoszeń patentowych itp. Część kosztów w projekcie może więc dotyczyć prac przedwdrożeniowych - po to, by przedsiębiorcy uzyskali produkt lub usługę gotową do wdrożenia do działalności gospodarczej – dodała Agnieszka Lewandowska.

Poziom dofinansowania projektu zależy od rodzaju prowadzonych prac i statusu podmiotu. Na największe dofinansowania mogą liczyć jednostki naukowe (100%) i mikro- oraz małe przedsiębiorstwa (nawet do 80% w części obejmującej badania przemysłowe).

Obowiązują także limity podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wyniosą one w przypadku przedsiębiorstw: 50%–60% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek naukowych 10% kosztów kwalifikowalnych.

Trzy rundy konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Szybka Ścieżka - Koronawirusy” już trwa i będzie prowadzony do 31 grudnia. Został podzielony na rundy, a wnioski składa się w wygodny sposób – online. Pierwsza runda już za nami, a obecnie - do 24 lipca - trwa kolejna. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie może to zrobić do końca roku. Ocena wniosków jest prowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni. Warto więc pamiętać, że rozstrzygnięcia dla wniosków złożonych w trzeciej rundzie zapadną w I kwartale 2021 roku.

Kolejne dotacje dla firm

Podczas webinarium mowa była także o innych możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój związanych z walką z pandemią.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje instrument obejmujący dotacje do infrastruktury do zwalczania COVID-19. Z kolei drugim instrumentem, realizowanym obecnie przez PARP jest dotacja na kapitał obrotowy.

O szczegółach tych rozwiązań mówił Łukasz Małecki z Wydziału Zarządzania Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem pierwszego wymienionego konkursu jest dofinansowanie przedsiębiorstw w zakresie stworzenia lub rozwoju możliwości testowania i przygotowania do masowego wytwarzania produktów do zwalczania COVID-19. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r. a budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Z kolei celem konkursu na dotacje na kapitał obrotowy jest dofinansowanie projektów firm dotkniętych skutkami pandemii, które pomogą im utrzymać płynność finansową. Łącznie środki z różnych programów operacyjnych obejmują 3 mld zł.

Podczas webinarium zostały szczegółowo przedstawione warunki wsparcia oraz jego wartość dla przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości zatrudnienia. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Link do konferencji


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 09.07.2020 17:08
Poprawiono: 09.07.2020 17:07
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: