Pomiń nawigację

31 sierpnia 2020 r.

Ponad 8 mln zł z UE na zdobywanie wiedzy

Mikro, mali i średni, a także duzi przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz studiów podyplomowych dla siebie oraz swoich pracowników. Operator wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczął już nabór. Wsparcie finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju jest skierowane do branży motoryzacyjnej (z uwzględnieniem elektromobilności) oraz sektora mody i innowacyjnych tekstyliów.

Jest to kolejna możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń lub studiów w ramach programu „Kompetencje dla sektorów”, które zostało uruchomione w sierpniu tego roku.

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje czas pandemii i pracy zdalnej na rozwój. Czas, który obecnie w większym stopniu  spędzamy w domowym zaciszu, można przeznaczyć na poszerzanie kompetencji. Tym bardziej, że nowa rzeczywistość może wymagać od nas nowych umiejętności – mówi Iwona Augustynowicz z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Na szkolenia dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów przeznaczone jest 1,6 mln zł, zaś w branży motoryzacyjnej do podziału jest aż 6,5 mln zł. Aby otrzymać dofinansowanie na usługi rozwojowe firma musi spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz zobowiązać się do wniesienia wkładu w wysokości min. 20 proc.

Tematyka usług objętych wsparciem wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji działające w różnych branżach. Na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Rady, PARP sukcesywnie uruchamia kolejne działania szkoleniowo-doradcze dla sektorów, celem podniesienia kompetencji w najważniejszych obszarach. Rady są platformą współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków zmian oraz wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach. 

Tematy szkoleń dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów (oferta „Przepis na rozwój – kompetencje szyte na miarę” operatora HRP Group Sp. z o.o.) obejmują m.in.:

 • konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych;
 • zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin;
 • konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży;
 • wytwarzanie odzieży miarowej damskiej;
 • sztuka bezpośredniej sprzedaży i doradztwa przy zakupie;
 • sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM).

Tematy szkoleń dla branży motoryzacyjnej (oferta „Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto” operatora HRP Group Sp. z o.o.) obejmują m.in.:

 • mentor w branży motoryzacyjnej;
 • instruktor praktycznej nauki zawodu (kwalifikacje wymienione w §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391);
 • utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu);
 • operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc);
 • lakiernictwo (lakiernik).

Cały czas realizowane są również projekty dla sektora budownictwa, finansów, turystyki, IT, zdrowia i opieki społecznej oraz mody (I edycja). A od sierpnia 2020 r. można także zgłaszać się na szkolenia w branży motoryzacyjnej oraz mody (II edycja). Zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania się online poprzez formularz na naszej stronie – dodaje ekspert z PARP.

Dofinansowane mogą być wyłącznie usługi doradcze i szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, administrowanej przez PARP.

Informacje o wsparciu można znaleźć na stronach internetowych: Kompetencje dla sektorów oraz Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców.

 

Opublikowano: 31.08.2020 12:28
Poprawiono: 31.08.2020 10:30
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: