Pomiń nawigację

Logo PARP

Sprawdź na jakich zasadach możesz korzystać z wizualizacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Zasady korzystania z elementów wizualizacji PARP

  • Wykorzystywanie logo PARP lub innych elementów wizualizacji PARP przez inne podmioty, w tym Beneficjentów/Partnerów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów.
  • Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP lub inne elementy wizualizacji PARP podlegają akceptacji Agencji.
  • Korzystanie z logotypu PARP lub innych elementów wizualizacji PARP nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP.
  • W celu zachowania spójnej identyfikacji wizualnej, sugerujemy, aby Beneficjenci/Partnerzy przy realizacji wspólnych projektów stosowali kolorystykę spójną z wizualizacją PARP.