Pomiń nawigację

Rzecznik Funduszy Europejskich

„Każde zgłoszenie to dla nas źródło wiedzy i istotna wskazówka, co możemy zrobić, żeby usprawnić funkcjonowanie naszej instytucji.”

Zadania Rzecznika

 • przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych przez PARP;
 • dokonywanie przeglądów procedur obowiązujących w PARP w ramach programów operacyjnych;
 • formułowanie propozycji usprawnień dla PARP;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   oraz zgłoszeń związanych z działalnością PARP.

Sposób zgłoszenia

elektronicznie

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP

listownie

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP"

Kancelaria PARP czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-16:30.

osobiście

w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:30
po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 432-84-06.

Zależy nam na sprawnym procesie analizy Państwa zgłoszenia, dlatego uprzejmie prosimy o podanie poniższych informacji:

 • nazwy firmy, imienia i nazwiska składającego zgłoszenie,
 • adresu korespondencyjnego oraz telefonu kontaktowego,
 • szczegółów istotnych dla sprawy.

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie rozpatruje spraw uregulowanych w trybach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej
 • prowadzonych postępowań administracyjnych
 • prowadzonych postępowań sądowych
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych
 • prowadzonych postępowań prokuratorskich
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej

Dodatkowe informacje:

 • Wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.
 • Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie udziela porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP

Dane kontaktowe Zgłaszającego
Dane firmy
Dane sprawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Recepcja budynku tel.:

(22) 432 80 80, 432 71 25,

fax: (22) 432 86 20

Godziny pracy PARP: 8:30-16:30

Godziny pracy Kancelarii PARP: 8:00-16:00

Biuro Regionalne w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

tel.: 539-196-633

NIP: 526-25-01-444

REGON: 017181095