Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

17 września 2020

Testy psychologiczne w procesie rekrutacji a ochrona danych osobowych. Czy można je przeprowadzać?

Kwestia możliwości przeprowadzania w Polsce testów psychologicznych kandydatom na pracowników jest bardzo krytykowana. Podczas takich czynności może bowiem dojść do pozyskania danych osobowych szczególnej kat...

16 września 2020

Współadministrowanie danymi osobowymi. Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-40/17 Fashion ID

Współadministrowanie danymi osobowymi nie jest instytucją nową. Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzan...

16 września 2020

Zamówienia publiczne „bagatelne” i „podprogowe”. Nowe szanse dla MŚP już po 1 stycznia 2021 r.

Podstawową funkcją prawa zamówień publicznych jest ochrona konkurencji i zapewnienie równego traktowania przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Od wielu lat coraz wyraźniej podkreśla si...

21 sierpnia 2020

Zmiana przepisów dotyczących pracowników delegowanych

Od 4 września 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady delegowania pracowników, wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych i...

5 sierpnia 2020

Struktury hybrydowe. Kolejny krok w przeciwdziałaniu stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej

22 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych u...

3 sierpnia 2020

Covid-19: Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii

Postępowania związane z ochroną własności przemysłowej Pandemia koronawirusa w Polsce i w Unii Europejskiej ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Bez wątpienia wprowadzone od początku pandemii ograniczenia ...

30 lipca 2020

Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych, część 1

Definicja i rodzaje Przedmiotem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie istoty praktyki przedsiębiorców, zwanej porozumieniem lub zmową przetargową, w kontekście form i rodzajów tego typu zachowań. Źród...

22 lipca 2020

Ekoprojekt sprzętu wkracza w gospodarkę obiegu zamkniętego

Ekoprojektowanie urządzeń związanych z energią W ciągu ostatnich kilkunastu lat Unia Europejska przyjęła szereg ambitnych aktów legislacyjnych w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej. Przepisy dotycz...

22 lipca 2020

Zmiany w umowach zawartych w trybie zamówień publicznych. Nowe rozwiązania w dobie epidemii COVID-19, cz. 1

Wystąpienie światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia...

20 lipca 2020

Prawie 45 tys. zapisów i ponad 27 tys. uczestników. „Akademia PARP” cieszy się rosnącą popularnością

W ciągu roku działalności Akademii PARP z tej formy rozwoju i poszerzania kompetencji skorzystało 27 tys. osób. To oznacza, że grono uczestników kursów „Akademii PARP” powiększyło się w tym czasie niema...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań