Monitoring rynku pracy

Raporty dotyczą sytuacji na rynku pracy oraz zagadnień związanych z jego rozwojem, w szczególności potrzeb kompetencyjnych i edukacyjnych na tym rynku. Ukazujące się co miesiąc raporty z cyklu Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań prezentują syntetyczne wyniki najbardziej aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Natomiast każdy z raportów tematycznych omawia szczegółowo jedno z kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Zakres i tematyka tych opracowań są podyktowane m.in. potrzebami Rad sektorowych, dlatego zagadnienia poruszane w raportach tematycznych rozpatrywane są w miarę możliwości nie tylko z perspektywy całej gospodarki, lecz także na poziomie sektorów/branż/specjalizacji. Raporty są przygotowywane na podstawie tzw. przeglądu systematycznego – wieloetapowego, rzetelnego przeglądu dostępnej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych.

Najciekawsze raporty

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Raport

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Zobacz
Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

Raport

Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

Zobacz
„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Raport

„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Zobacz
Mechanizmy wsparcia rozwoju kompetencji osób dorosłych

Raport

Mechanizmy wsparcia rozwoju kompetencji osób dorosłych

Zobacz