Monitoring rynku pracy

Raporty dotyczą sytuacji na rynku pracy oraz zagadnień związanych z jego rozwojem, w szczególności potrzeb kompetencyjnych i edukacyjnych na tym rynku. Ukazujące się co miesiąc raporty z cyklu Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań prezentują syntetyczne wyniki najbardziej aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Natomiast każdy z raportów tematycznych omawia szczegółowo jedno z kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Zakres i tematyka tych opracowań są podyktowane m.in. potrzebami Rad sektorowych, dlatego zagadnienia poruszane w raportach tematycznych rozpatrywane są w miarę możliwości nie tylko z perspektywy całej gospodarki, lecz także na poziomie sektorów/branż/specjalizacji. Raporty są przygotowywane na podstawie tzw. przeglądu systematycznego – wieloetapowego, rzetelnego przeglądu dostępnej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych.

Raporty branżowe

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora turystyki

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora turystyki

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora motoryzacyjnego

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora motoryzacyjnego

Zobacz