Pomiń nawigację

Monitoring rynku pracy

Raporty dotyczą sytuacji na rynku pracy oraz zagadnień związanych z jego rozwojem, w szczególności potrzeb kompetencyjnych i edukacyjnych na tym rynku. Ukazujące się co miesiąc raporty z cyklu Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań prezentują syntetyczne wyniki najbardziej aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Natomiast każdy z raportów tematycznych omawia szczegółowo jedno z kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Zakres i tematyka tych opracowań są podyktowane m.in. potrzebami Rad sektorowych, dlatego zagadnienia poruszane w raportach tematycznych rozpatrywane są w miarę możliwości nie tylko z perspektywy całej gospodarki, lecz także na poziomie sektorów/branż/specjalizacji. Raporty są przygotowywane na podstawie tzw. przeglądu systematycznego – wieloetapowego, rzetelnego przeglądu dostępnej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych.